Здравейте,

Активирането, както и предлагането на услугата „смс уведомяване“ е различно за всяка банка, като в ОУ към договора е записано как действа услугата и дали е нужно активиране всяка година. Няма единен принцип по отношение на услугата, който да е валиден за всички банки.

Този тип отношения са уредени със Закон за платежните услуги и платежните системи.

Според Чл. 57.(1) „В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги на платеца му възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция и, когато е необходимо, възстановява платежната сметка на платеца в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на неразрешената платежна операция.“ Ако обаче се докаже, че картодържателя не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на картата, то максималния размер, който се възстановява не може да надвишава 300 лв. (чл. 58 ал. 1).

Това, което можем да Ви посъветваме е да изчакате решението на съда.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ