Здравейте,

Най-лесният вариант, по който бихте могли да разберете точно каква е дължимата застрахователна премия по тази застраховка е като посетите банков клон и поискате да Ви бъде направено извлечение. Служител на Банката ще Ви обясни кое движение представлява прихващане за застраховка. Доколкото сме запознати ОББ предлага застрахователен продукт по своите дебитни и кредитни карти с наименованието застрахователна програма „Пълна защита“. Тази застраховка осигурява покритие на следните рискове:

- Загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука;
- Болничен престой вследствие на Злополука;
- Злоупотреба с дебитната карта вследствие на загуба или кражба на картата;
- Финансови загуби в случай на грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта;
- Преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;

Застраховки от подобен вид имат и други  банки, като например Уникредит или Алианц. Ако не желаете да плащате такава застраховка е нужно да поситите банков клон и да заявите, че се отказвате от нея. Клиентът може да заплаща по два начина дължимата премия по тази застраховка : месечно или веднъж годишно, като в първия случай от сметката се приспадат 2.42 лв. всеки месец, а във втория - 29.58 лв. годишно. Има и по-евтин вариант на застраховката, при който се събират по 2 лв. всеки месец., но покритията са различни.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за дебитни карти