Депозит в лева или евро? Кога очаквате да падне борда?


1 гласа11795 прочитания

Здравейте, имам нужда от съвет. Ако си направя депозит в лева дългосрочен, понеже е по-изгодна лихвата, ме притеснява дългия срок, защото ако падне валутния борд следващата година, който задържа еврото на курс 1,95,а според мен реалният курс е по-висок и знаете ли кога ще падне валутния борда/и от това бих изгубил, защото си мисля, че ако има борд още 2-3 години е по-добре депозит в лева, а ако падне следващата година по-добре да е в евро. Какво мислите по въпроса и още веднъж ако не знаете кога ще падне борда поне изкажете някакво предположение?

Коментари и отговори

За да се присъедини страната ни към Европейската парична зона трябва да се изпълнят редица критерии. Тези изисквания, които трябва да изпълним са известни под наименованието критерии на Маастрихт. Към моментът отговаряме на всички от тях с изключение на едно, което гласи, че за да приеме дадена страна еврото като национална платежна единица е необходимо инфлацията в тази страна да не надхвърля 1.5 процентни пункта средното ниво в страните с най-висока ценова стабилност. Именно заради този критерии приемането на еврото се отложи, като се прогнозира, че това може да стане най-рано през 2010 г. Точно тази обезценка на националната ни парична единица е една от причините за по-високите лихвени проценти по предоставяните депозитни продукти от банковите институции. Друга причина е, че лихвените проценти по заемите в лева се по-високи с около 1%, в сравнение с тези в евро. Това само по себе отразява недостигът на кредитен ресурс в тази валута, което при рани други условия води до повишаване цената на този ресурс.

Също така за да се присъединим към Европейската парична зона курсът на лева към еврото трябва да се осъществи в този момент, в който са достигнати равновесните стойности на тези валути. Този курс е известен като реален ефективен валутен курс.

Въвеждането на еврото като национална платежна единица предполага премахване на сега действащият Валутен борд в страната, тъй като чрез него се фиксира курсът на двете валути. На практика страната ни поддържа валутен резерв (в евро), който покрива на 100% парите в обръщение. По този начин единствената разлика е, че в еврозоната еврото се използва за разплащания, а в България стой като резерв в БНБ.

В същото време на банковият пазар няколко банки започнаха да предлагат едни и същи лихвени условия по предоставяните депозити в лева и евро. Типичен пример е този и този депозит.
Повече информация относно изборът на валута при учредяване на депозит може да получите тук.

Съветваме Ви да се запознаете и с останалите депозитни предложения. Това може да направите тук, след като въведете валута, сума и срок.
Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Отговора Ви беше задоволителен, за което благодаря. Поздрави на екипа на МП.
Здравейте, четох в една статия, че ако валутния борд падне, или има заплаха за това, Държавата може да реши да защити националната валута като превалутира депозитите на гражданите в Евро - в лева по курс който Държавата определи, възможно ли е такова нещо?
В условия на световна финансова криза запазването на Валутния борд в страната ни е основно преимущество и цел. Това е факт, тъй като Валутният режим предпазва икономиката на страната ни от външни за нея шокове. Ценовата стабилност се постига благодарение на поддържане на валутни резерви и успоредно с това фиксиране курса на лева с този на резервната валута – еврото. Накратко това е механизмът, по който функционира Валутния борд. Считаме, че в момент на финансова криза, падането на Валутния борд е най-малко вероятно. Както казахме именно чрез този паричен режим се поддържа стабилността на националната ни парична единица, и чрез него държавата реално осигурява защита на паричната ни единица. Премахването на Валутният борд в страната ни ще стане след приемане на страната ни в Еврозоната. За да стане това реалност обаче трябва да се изпълнят някои изисквания към страната ни, наречени критерии на Маастрихт. Повече информация по темата може да намерите, отваряйки този линк.

Сами виждате, че за да се свали паричния режим трябва да се предприемат много внимателни, последователни и обмислени действия. Също така за да се присъединим към Европейската парична зона курсът на лева към еврото трябва да се осъществи в този момент, в който са достигнати равновесните стойности на тези валути. Този курс е известен като реален ефективен валутен курс. Чрез този курс биха се избегнали неблагоприятни шокове за икономиката ни. Валутният и лихвен риск се поема от всички ни, независимо дали спестяванията ни са вложени на срочни депозити или пък под друга форма. Поради тази причина държавата, чрез икономическата си политика ще направи всичко възможно евентуални сътресения да бъдат избегнати. По отношение на последният Ви въпрос, дали държавата има възможност да превалутира спестяванията от лева в евро, това би било възможно, тъй като валутният разерв на страната ни надвишава 100% от парите в обръщение. На практика това означава, че единствената разлика е, че в еврозоната еврото се използва за разплащания, а в България стой като резерв в БНБ.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам кредит 10 000лв след влизането на Европейската парична единица евро... моят кредит ще си остане ли в лева? и ако да курсът евро спрямо лева къв ще е?
Най-вероятният сценарий при приемане на еврото като официална валутна единица за страната ни е вече отпуснатите кредити и приети за съхранение депозити в лева да бъдат превалутирани в евро. На практика това е възможно да бъде реализирано, тъй като в условия на Валутен борд БНБ е длъжна да поддържа валутни резерви в единна европейска валута, който покриват минимум 100% от парите в обръщение. Към моментът тези валутни резерви надвишават минимално определеният размер. Курсът, по който ще се извърши посоченото по-горе превалутиране ще бъде най-вероятно централния курс на БНБ към датата предхождаща датата на приемането на единната валута, т.е. по настоящият фиксиран курс. Според някои финансисти сегашният фиксиран курс на БНБ (от 1.95583 лв. за евро) е идеален за навлизане на страната ни в еврозоната. Повече информация по тази тема имате възможност да намерите след като отворите следния линк.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ