Депозит в КТБ, на който ще му намалят лихвения процент за средния за страната по време на надзора. На 21 Юли 2014, след като отвори банката и по-нататък, какъв ще бъде процента на олихвяване на този депозит?


4 гласа4254 прочитания

Депозит в КТБ, на който ще му намалят лихвения процент за средния за страната по време на надзора. На 21 Юли 2014 след като отвори банката и по нататък, какъв ще бъде процента на олихвяване на този депозит?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Наистина понятието средно пазарно равнище на лихвения процент не е добър ориентир за размера на новите по-ниски лихви по депозити на КТБ. От прес съобщението, което БНБ изпрати по този повод лихвите, които ще се прилагат вече за срочни и безсрочни депозити ще се равняват на тези, съгласно лихвената статистика на БНБ по депозити в края на май 2014 г. Точен лихвен процент е трудно да се определи, тъй като размера на лихвата зависи от срока на депозита. Така например при депозит „4х4“, който се сключва за срок от 4 месеца лихвата ще трябва да се понижи на 3,32% при депозита в лева. Информацията за лихвената статистика на БНБ за срочни депозити по нов бизнес може да намерите на следния линк от сайта на БНБ.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg