Доходът от лихви по детски депозити е посочен като изключение в закона и не попада в обхвата на данъчното облагане. За да бъде обложен с данък дохода от лихва по депозит, то той трябва да е сключен за определен срок. Тази трактовка на закона означава, че детските депозити няма да бъдат обект на данъчно облагане, тъй като тези депозити нямат точно определен срок и при тях падежа съвпада с навършване на пълнолетие на титуляра.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Сравнете всички оферти за срочни депозити