Гледам "6 по 6" депозита на ПИБ. При вас обаче е описан с ефективна годишна лихва - 3.67 %. Как е възможно това, като по-надолу са дадените лихвите за периоди и само за първата година средния е 4.2%, а за останалите 2 години е по-висок. Аз ли нещо не доразбирам какво се случва?


2 гласа3427 прочитания

Здравейте, гледам "6 по 6" депозита на ПИБ. При вас обаче е описан с ефективна годишна лихва - 3.67 %. Как е възможно това, като по-надолу са дадените лихвите за периоди: за 6 месеца 3.95% за 12 месеца 4.45% за 18 месеца 4.95% за 24 месеца 5.45% за 30 месеца 5.95% за 36 месеца 6.45% т.е. само за първата година средния е 4.2%, а за останалите 2 години е по-виск. Аз ли нещо не доразбирам какво се случва :)
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Депозитът, който посочвате е нарастващ. Състои се от 6 равни лихвени периоди, всеки, от който се състои от 6 месеца. Лихвата за първия 6-месечен лихвен период се равнява на тази по 6-месечен срочен депозит. За всеки следващ 6-месечен период лихвата прогресивно нараства с 0,50% годишно. Условие да получите по-високата лихва за следващите периоди е да не теглите от главницата. Тъй като сте въвели търсене на депозит за срок от 6 месеца Ви се е появил този депозит, като ЕГЛ само за този първи лихвен период е 3,67%. За всеки следващ тя ще нараства, като лихвата ще се капитализира. Така в края на 12-я месец ЕГЛ ще е 3,90%, в края на 18 м. 4,14% и така ще нараства до 36-месец, когато вече ще е 4,84%. Обърнете внимание, че ЕГЛ е коригирана и с 8% данък.

Надяваме се, че сме внесли яснота.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити