Има ли защитени вещи при опис от съдия изпълнител?