Има ли фирми, които на този етап изкупуват дългове на физически лица?

Здравейте, бих искала да попитам следното. Не можах да открия нищо по темата,освен за една кантора, която предоставя тази услуга. Интерсува ме, има ли фирми, които на този етап изкупуват дългове на физически лица? Например изкупуват просрочени кредити, съответно длъжника започва да изплаща кредита или кредитити си към тях и се избягва съдебна процедура, запори на заплати и т.н.? Това практика само на банките и финансовите институции ли е, да се продадат вземанията на физическото лице или има вариант лицето само да продаде своите задължения към такива фирми?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

По наши наблюдения на пазара в момента действат фирми, които изкупуват вземания на физически лица. Предлаганите услуги са два основни вида. Единият е конкретната фирма да съдейства на физическото лице да си събере вземанията. Под съдействие трябва да се разбира изпращане на покана за доброволно погасяване, изваждане на изпълнителен лист от съда и т.н. Другият вид услуга е фирмата да изкупи дела на лицето срещу определено сконто (отбив от размера на вземането). Това вече се нарича цесия. При нея след като задължението бъде цедирано (прехвърлено) фирмата встъпва в правата на кредитора (физическото лице в случая) и започва да си търси как да събере това вземане.

Условие за извършване на тези услуги е представянето на документи – фактури, договори и т.н., които доказват съществуването на задължението.

При по-големите кредитни институции често цедирането (продажбата на кредити) се случва в пакет.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.