Здравейте,

Изискванията как да се формира лихвата по ипотечни кредити са разписани в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Там, както и в Закона за потребителския кредит, обаче, е записано, че лихвите трябва да са базирани върху пазарен индекс или върху индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях. В тази част банките изпъляват предписанията на закона, но сте прав, че в някои случаи самата налична методология е твърде объркваща за потребителя. Ние не знаем за регламент, който да изисква точно по какъв начин да бъде представена информацията пред клиентите. Така наистина се обезсмисля прозрачността, защото тя не е полезна за клиентите, каквато всъщност е целта. Принципно изпълнението на закона за потребителския и за ипотечния кредит се следи от Комисия за защита на потребителите. Доколкото сме запознати, те следят дали например лихвата е формирана според изискването на закона. Това, че банката не желае да Ви покаже някои от компонентите на лихвата не прави лихвата противоречаща на закона. Не можем да кажем, обаче, дали това е достатъчно. Част от компонентите на лихвата може да са търговска тайна, но дали такива компоненти може да присъстват в нея би следвало Комисията да даде отговор. Съветваме Ви към нея да се обърнете за отговор на този въпрос.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg