Има ли някой, който да регулира банките при определянето на базовите индекси върху които формират лихвите си?

Здравейте, Имам ипотечен кредит от Първа Инвестиционна Банка от 2010, който е с лихва БЛПкс + надбавка. БЛПкс е базов индекс на банката, който би трябвало да се преразглежда ежемесечно, но от 05.2010 не е променян и стойността му е 5.09 % за EUR. От скоро банката са измислили нов индекс СЛП, за да могат да отпускат нови кредити с лихва около 4.5 % (СЛП + надбавка), което ми се струва меко казано некоректно към старите клиенти. Отговорът на банката на въпроса ми защо БЛПкс не е променян 6 години е - "резултат от комбинираното компенсиращо влияние на отделните компоненти" :). Помолих ги да дадат стойностите на компонентите на БЛПкс, както и формулата за изчислението му, а те ми отговориха, че повечето стойности били секретна банкова тайна. Знам, че по закон формулата и методологията на индекси като БЛПкс трябва да се публикува от банката. Въпросът ми към Вас е какъв е смисъла от тази публичност, при положение, че банката казва - формулата за БЛПкс е X+Y+Z, но стойностите на Y и Z са конфиденциална информация? Има ли някой, който да регулира банките при определянето на тези базови индекси? Поздрави

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Изискванията как да се формира лихвата по ипотечни кредити са разписани в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Там, както и в Закона за потребителския кредит, обаче, е записано, че лихвите трябва да са базирани върху пазарен индекс или върху индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях. В тази част банките изпъляват предписанията на закона, но сте прав, че в някои случаи самата налична методология е твърде объркваща за потребителя. Ние не знаем за регламент, който да изисква точно по какъв начин да бъде представена информацията пред клиентите. Така наистина се обезсмисля прозрачността, защото тя не е полезна за клиентите, каквато всъщност е целта. Принципно изпълнението на закона за потребителския и за ипотечния кредит се следи от Комисия за защита на потребителите. Доколкото сме запознати, те следят дали например лихвата е формирана според изискването на закона. Това, че банката не желае да Ви покаже някои от компонентите на лихвата не прави лихвата противоречаща на закона. Не можем да кажем, обаче, дали това е достатъчно. Част от компонентите на лихвата може да са търговска тайна, но дали такива компоненти може да присъстват в нея би следвало Комисията да даде отговор. Съветваме Ви към нея да се обърнете за отговор на този въпрос.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.