Здравейте, Имам ипотечен кредит от Първа Инвестиционна Банка от 2010, който е с лихва БЛПкс + надбавка. БЛПкс е базов индекс на банката, който би трябвало да се преразглежда ежемесечно, но от 05.2010 не е променян и стойността му е 5.09 % за EUR. От скоро банката са измислили нов индекс СЛП, за да могат да отпускат нови кредити с лихва около 4.5 % (СЛП + надбавка), което ми се струва меко казано некоректно към старите клиенти. Отговорът на банката на въпроса ми защо БЛПкс не е променян 6 години е - "резултат от комбинираното компенсиращо влияние на отделните компоненти" :). Помолих ги да дадат стойностите на компонентите на БЛПкс, както и формулата за изчислението му, а те ми отговориха, че повечето стойности били секретна банкова тайна. Знам, че по закон формулата и методологията на индекси като БЛПкс трябва да се публикува от банката. Въпросът ми към Вас е какъв е смисъла от тази публичност, при положение, че банката казва - формулата за БЛПкс е X+Y+Z, но стойностите на Y и Z са конфиденциална информация? Има ли някой, който да регулира банките при определянето на тези базови индекси? Поздрави