Има ли опция чрез банка/клон в България да си открия разплащателна сметка в чужбина и коя е тази банка? Благодаря