Извинете ни, че на въпросът Ви ще отговорим с въпрос: Ако Вие бяхте кредитор някому, бихте ли допуснали да не си съберете вземанията? Това, че банките са фалирали съвсем не означава, че Вашите задължения (респ. вземания на банките) се прекратяват. Ако евентуално се стигне до такава ситуация то първо се удовлетворяват интересите на кредиторите на банките (институции и физически лица), а след това на инвеститорите и всички заинтересовани по тази линия. Това означава, че стигне ли се до такъв казус, Вашите кредити може да станат предсрочно изискуеми (това, обаче, се реализира само в случаите, когато сте просрочил една вноска). В противен случай вземането на банките си остават според договора. Ако те бъдат купени, Вашите задължения ще са към купувачите. Ако не бъдат купени, интересите на кредитори и акционери ще бъдат удовлетворявани с бъдещите вземания на банките, които те имат (в случая по кредити). При този вариант задълженията Ви ще бъдат към посочените по-горе страни.

Във финансовата теория са описани прехвърлянията на вземания и покриване на задължения с тях, поради което няма да влизаме в подробности.

Надяваме се това кратко разяснение да е дало отговор на въпроса Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ