Здравейте,

Депозитите, при които може свободно да се премине от една валута в друга, без да бъдат предсрочно прекратени са изключение за българския банков пазар. Въпреки това съществуват няколко банки, които предлагат такива депозити. ОББ предлага депозит „Форекс“, който може да бъде сключван за срок от 6 и 12 месеца  в BGN, EUR и USD. Честотата на смяна на валутата е неограничена. При всяка промяна получавате натрупаната до момента лихва. Превалутирането на главницата се извършва по курс купува/продава на ОББ за съответната валута в деня на транзакцията.

Другото предложение е на Банка Пиреос, която предлага депозит „Пиреос Трансформ“. Той може да бъде сключван за срок от 12 месеца в BGN, EUR и USD. Тези предложения съществуват при нас на сайта и можете да ги разгледате в секцията ни със Срочни депозити.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити