Има ли строго определени клонове на банките, които ще изплащат гарантираните депозити или това ще става във всеки тяхен клон,в съответствие с последната цифра от ЕГН?


0 гласа1017 прочитания

Моля да поясните следното: - Има ли строго определени клонове на банките, които ще изплащат гарантираните депозити или това ще става във всеки тяхен клон,в съответствие с последната цифра от ЕГН; - Какво трябва да се направи, ако депозитът надхвърля гарантираната сума (откъде се получава извлечение за натрупаната с лихвите сума по депозита и пред кого трябва да се предявят претенции за получаването на остатъка,дължим след осребряването на имуществото на банката). Предварително Ви благодаря.

Коментари и отговори

Здравейте,

Поради забавяне в отговора, поради многобройните запитвания към нас предполагаме, че първият въпрос е отпаднал. Все пак имаше един случай на банка, избрана да изплаща гарантираните депозити само в част от клоновата си мрежа, а не във всички клонове в страната. Това все пак беше изключение, тъй като един от най-важните критерий за избор на банка от Фонда е именно добре развита клонова мрежа.

Ако влоговете Ви във фалиралата банка са по-големи от размера на гаранцията, първо ще получите гарантираната Ви от ФГВБ сума в размер на 196 000 лева, след което съгласно процедурите на производството по несъстоятелност на банката и в зависимост от това колко пари са получени от продажбата на банковите активи, в бъдеще можете да получите от синдиците на банката допълнително плащане.

Вложителите с депозити над гарантирания размер не е нужно да се вписват в масата на несъстоятелността. Фонда за гарантиране на влоговете в банките автоматично прави това вместо тях, като ги вписва служебно. Повече информация може по отношение на важните моменти в Закон за банковата несъстоятелност може да намерите в сайта на Фонда за гарантиране на влоговете или на следния линк.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg