За жалост едва ли ще откриете банка в страната, която да Ви отпусне кредит, какъвто и да е, без да докажете доход. Сега, повече от всякога банките са изключително взискателни към клиентите и все по-рядко се допускат случаи клиент да получи заем с ненапълно доказани доходи. Понастоящем банките от една страна намаляват процентът на финансиране (при ипотечните кредити), като същевременно намаляват и съотношението вноска/доход. Вече не се допуска толкова голям процент от дохода да бъде разходван за покриване на кредит, както беше до скоро. Това допълнително създава затруднения, защото от една страна (във Вашия случай) се доказва малък размер доход, от друга банките признават все по-малка част от него, като възможен разход по кредита.

Уместно поставяте въпросът за това кой декларира пълната сума, която получава. Именно в това е проблемът, че не са много хората, които го правят. Така, както сега се вижда това оказва лоша услуга. Без да Ви укоряваме просто поясняваме, че пречката да не получите заем поради недекларирани доходи от наем сте си я създали сам. Със сигурност знаете двете възможности в тази ситуация: 1. Декларирате и обявявате всички доходи, които и от където получавате. Така значително ще се повиши шансът да получите кредит. 2. Продължавате да получавате добри доходи и да разполагате с обезпечение, които реално не са Ви от полза, защото не можете да ги докажете. В този случай вероятността да получите заем е минимална.

Далеч сме от мисълта да сме Ваши съдници. Вие и сам установявате каква е ситуацията и какви са възможностите. Изрядната Ви кредитна история е само голям плюс при кандидатстване за кредит, но без да докажете, че можете да го изплатите (без да докажете, че разполагате с нужния доход), почти е невъзможно да получите сумата. Вариант остава небанкова институция. Ако все още не сте опитали този вариант, сторете го.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ