Има ли вероятност при условията на действащ валутен борд, да се актуализира съотношението лв/евро? Ако се отмени валутния борд преди да влезем в еврозоната,има ли опасност спестяванията в евро да се изплатят в лева по евентуалния нов курс?

здравейте, има ли вероятност при условията на действащ валутен борд, да се актуализира съотношението лв/евро ? ако се отмени валутния борд преди да влезем в еврозоната,има ли опасност спестяванията в евро да се изплатят в лева по евентуалния нов курс ? поздрави

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте,

Основен принцип на Валутния борд е като курса на националната валута се фиксира към друг валутен курс. При нас 1 евро се разменя точно за 1,95583 лева, като това е уредено със закон. Именно това е един от начините, по които се гарантира стабилността на националната парична единица. Корекция в този фиксиран курс не се предвижда, поне докато страната ни е във Валутен борд.

Противниците на Валутния борд в страната ни не са много, като преобладават привържениците му. Малко вероятно, клонящо към почти невероятно е опасността той да отпадне.

При фалит на банка, Фонда за гарантиране на влоговете изплаща левовата равностойност на гарантираните суми по централния курс на БНБ за деня, определен от ФГВБ като начален ден за
изплащане на гарантираните размери по влоговете. По закон ФГВБ започва изплащането на гарантираните влогове на титулярите на сметки най-късно до 20 работни дни, след като БНБ отнеме лиценза на банката. При наличие на изключителни обстоятелства, този срок може да бъде удължен с още 10 работни дни. Вложителите от своя страна, следва да предявят правата си в рамките на общия петгодишен давностен срок.

Много важно е да се знае, че ФГНВ защитава при фалит сумите в банки, но не защитава вложителите от валутен риск. Фондът няма за функция да гарантира и осигури защита на спестяванията срещу този риск. Така както тези с кредити, тези с депозити също са изложени на риска от това курса на валутата, в която е кредита и депозита да се понижи. За пример давам кредитите в Швейцарски франкове, които бяха теглене масово преди кризата. След като курса на франка се промени се оказа така, че теглилите тези заеми са в невъзможност да плащат заемите си, заради по-високата месечна вноска.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.