Здравейте, Имам 25 акции от ПФ"Калиман", който според моите проучания не е прекратил дейнотта си, но е претърпял някакви промени. Бихте ли могли да ми отговорите какво точно се случва с моите акции?