Здравейте,

Макар казусът Ви да е сложен, можем да ви споделим само следното:

По отношение на това могат ли да Ви бъде взето жилището съществуват някои ограничения, които са описани в ГПК, чл. 444 и чл. 446. Накратко, ако върху жилището ви е единствено и върху него няма учредена ипотека, то не може да бъде секвестирано. Разбира се, част от имота може да бъде предложена за продажба, но само ако тази част е над минималната жилищна площ, която се полага на едно семейство. Тези минимуми са описани в Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство. Също така, ако се наложи принудително изпълнение на задължението, съдия-изпълнител може да опише Ваше имущество, което да бъде предложено за продажба. Кои вещи могат да бъдат секвестирани, кои не, и при какви условия е описано в цитираните по-горе членове от ГПК. Държим веднага да уточним, че при опис на лични вещи се описва всичко, което не може да бъде доказано с документ (фактура, договор или друго), че е собственост другиму. В такива случаи тези вещи се считат за Ваши и ще се описват на адреса, на който се водите с постоянно местожителство. За жалост няма много възможности, които да Ви препоръчаме. Закъсненията по досегашните кредити от една страна и недостатъчния доход от друга правят невъзможно кредитирането Ви отново. Като единствен изход виждаме да се обърнете към роднини и приятели за финансова помощ. Доколкото разбираме не разполагате и с активи, които бихте могли да продадете и така да покриете или поне да намалите дълговете си.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ