имам акции от масовата приватизация за "Нефтохим" ЕАД. Сега не намирам никаква информация за него. Бихте ли ми помогнали?