Права сте и за двете Ви очаквания. Понастоящем кредитите вече поскъпват, а що се отнася до пазарът на имоти не бихме могли да вземем конкретно становище. Склонни сме да се потвърдим основните очаквания за спад на цените на имотите. От такава гледна точка наистина се получава дилемата дали да вземете кредит или да продадете имота. От въпроса Ви разбирам, че може би той е капариран или наистина е внесена част от цената му. Ако е капариран при продажба вероятно ще изгубите капарото, а ако го закупувате как биха се уредили въпросите със собствеността. Това са в голяма част правни въпроси, които не се ангажираме да коментираме. Що се отнася до финансовата част, наистина е трудно да се даде отговор. Нормалната логика говори да изчакате известно време докато се нормализира ситуацията на пазара и се установи нова тенденция. Когато отмине кризата, лихвите по кредити ще започнат да се възстановяват към по-ниски стойности. Междувременно е много вероятно цените на имотите да паднат. Ако сега вземете кредит рискувате ново покачване на лихвите, а същевременно обезценка на имота. Така покупката може да се окаже по-скъпа. Съвсем не желаем да Ви отказваме от начинанието за покупка на нов имот, но логиката от наша гледна точка сочи точно това. Разбира се възможни са различни сценарии, някои от които е възможно сега дори да не ги предполагаме, а да се реализират. В ситуация на криза е много рисковано да се дават каквито и да е съвети, поради което ще се въздържим от такъв. Надяваме се, че разбрахте какво е нашето мнение и ако Ви се струва обосновано, вземете го под внимание. Решението как да постъпите оставяме на Вас. Нещо повече – покупката при Вас е с цел инвестиция, т.е. не е „жизненоважно” да придобиете този имот. Според нас бихте могла да се откажете от него за известно време, докато конюнктурата отново позволи да предприемете покупката без големи рискове. Естествено, може да не се съобразите с нашето виждане и все пак да закупите имота. Може, без да е задължително, обаче, да се случи така, че инвестицията да се окаже малко по-скъпа и дохода от нея да е по-нисък, но все пак да има доход. Всичко е въпрос на преценка и какъв риск сте готова да поемете. Ако считате, че в сегашната ситуация рискът е обоснован, купувайте. В противен случай изчакайте.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ