Имам безсрочен депозит в КТБ. Същевременно всеки месец тегля и внасям в друга банка пари по ипотечен кредит. Притеснява ме да не стана неизряден длъжник при проблеми с КТБ. Как да постъпя?


0 гласа3420 прочитания

Имам безсрочен депозит в КТБ. Напоследък има много тревожни новини около ликвидността на банката, ако държавните предприятие изтеглят парите си или започнат да се разплащат с тях. Моят влог не надвишава гарантираната от БНБ сума на вложителите при фалит на банки. Същевременно всеки месец тегля и внасям в друга банка пари по ипотечен кредит. Притеснява ме да не стана неизряден длъжник при проблеми с КТБ.Как да постъпя?
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Както виждате дори и след като бяха предприети мерки парите на държавата да се разпределят в различни банки, се оказа, че голяма част от държавните пари все още се намират в КТБ. Не виждаме нищо чудно, след като тази банка предоставя най-изгодни лихви по депозити средствата да са в нея, стига да се спазват ограниченията разбира се. Нито едно правителство не би предприело мерки, които биха могли да доведат до евентуален фалит на която и да е банка. Това може да окаже влияние и върху останалите банки и така да се получи ефекта на доминото, поради което се подхожда изключително предпазливо. Най-малкото, защото КТБ е 5-та по големи на активите в банковата система в края на март 2013 г.

Относно опасенията Ви, че средствата във Фонда за гарантиране на влоговете няма да стигнат, ако тази банка фалира то към края на март 2013 (последните публикувани данни) привлечените средства са в размер на 5 883 626 хил лв., от които 5 546 168 хил. лв. са депозити, различни от кредитни институции. Както знаем Фонда не гарантира влоговете на банки. Нетните активи на фонда възлизат на 1 580 090 хил. лв. Резултатът не бива да Ви плаши, поради няколко основни причини. На първо място не всички средства, които е привлякла банката са до гарантирания размер до 196 000 лева. На второ място в случай на нужда самата банка разполага с начини да посрещне тегленето на суми от нея, било то чрез продажба на нисколоквидни активи или пък с финансова помощ от БНБ.

Паниката не е в интерес нито на вложителите, нито на банките и запазването в доверието на банковата система в този момент е много важно.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Сравнете всички оферти за срочни депозити