Здравейте,

Напоследък все по-често в медийното пространство се среща тезата, че в закона не е посочена крайна дата, до която трябва да се изплатят сумите. Предвид опасните спекулации на тази тема потърсихме мнението на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Оттам отхвърлиха напълно твърдението, че гарантираните суми ще се изплащат в необосновано дълъг срок. Допълниха също, че още в самия ден, предхождащ началния ден на изплащането, ФГВБ превежда на обслужващата банка общия размер на подлежащата на гаранция сума на вложителите във фалиралата банка и нарежда на обслужващата банка да изплаща сумите на вложителите. Те, от своя страна, могат още в началния ден на изплащането да получат пълния размер на гарантираните им суми на място от обслужващата банка, както и по-късно, но в рамките на петгодишния давностен срок, съгласно Закона за задълженията и договорите. Натрупаните средства във фонда се акумулират всяка година, като всяка банка е длъжна да направи вноска в размер на 0,5 на сто от общия размер на нейната влогова база за предходната година. Освен тези средства банките са длъжни да внасят във Фонда и встъпителни вноски.

Именно защото тези въпроси често се задават от нашите посетители сме изготвили статия, която цели да отговори на голяма част от тях.Тя се казва „Как са гарантирани влоговете в банки?“.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg