Здравейте,

Данък върху лихвата по депозита няма да Ви бъде удържан, поради същата причина, поради която не са Ви удържали и през 2013 г. Причината е, че този депозит е безсрочен и не подлежи на данъчно облагане. На такова подлежат всички депозити, сключени за определен срок. С данък при източника от 8% не се облагат доходите по безсрочни спестовни сметки, разплащателни сметки и детски депозити.

Специалният надзор не променя по никакъв начин това. Специалният надзор има оздравителен характер и се отнася за конкретната банка.

От Фонда за гарантиране на влоговете в банките обявиха 04.12.2014 г. като начален ден за изплащане на гарантираните депозити. Тази седмица ще бъдат обявени и банките, през които ще се изплащат тези влогове. Според законодателството (ЗГНВБ) Фондът гарантира пълни изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лв. В тази сума се включват и начислените лихви.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за спестовни сметки