Към момента  кредитните институции са изключително консервативни по отношение на отпускане на средства на стартиращи фирми поради по – високия риск. Все пак финансиране на изцяло нова дейност би могло да се осъществи, в случай че имате достатъчно съпътстващи доходи и кандидатствате чрез друга фирма, която да е упражнявала дейността си от повече от година и да гарантира с приходите си от предходни периоди, че има възможност да погасява своевременно заема. В този случай се предоставят документи за оценка на платежоспособността – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и други. Алтернативен вариант е финансиране чрез потребителски кредит с ипотека на недвижим имот. Необходимо е да имате регулярни доходи и да работите на трудов договор. В случай, че не работите на трудов договор може да се обърнете към небанкова институция, но трябва да имате предвид, че и лихвените равнища ще са по - високи.  Друга възможност е да кандидатствате чрез съкредитоискател, който да гарантира за регулярното погасяване на кредита чрез доходите си.

Понастоящем кредитните институции избягват да отпускат кредити без обезпечение недвижим имот. Поради тази причина, за да бъде отпусната необходимата сума вероятно ще се наложи да ипотекирате личния си имот.

С пожелание за успех,
 
Екипа на Бизмарт Кредит АД,
Web site: www.bizmartcredit.bg
E-mail  :  info@bizmartcredit.bg
тел. : 02/ 843 8179