Имам инвестиционни бонове от 15.08.1996 г. във фонд ДУСФ 1, интересувам се от номиналната стойност и къде са в момента? Ако е възможно да ми дадете отговор по скоро. Благодаря предварително!