Имам ипотечен кредит в швейцарски франкове изтеглен 2008 година. Да превалутирам ли сега, или да изчакам малко по-изгоден курс на франка?


0 гласа4631 прочитания

Здравейте, Имам ипотечен кредит в швейцарски франкове изтеглен 2008 година. До момента нищо не съм променяла по него и си плащам високите вноски. От банката ми предлагат да го рефинансирам в левове - без никакви банкови такси и даже ще поемат нотариалните такси по учредяване на новата ипотека. Левовата лихва, която предлагат също не е лоша (около 6%). Това би намалило месечната ми вноска с повече от 100 лв, което си е примамливо. Това, което ме притеснява е че при превалутирането от франкове в лева изведнъж се обзавеждам безвъзвратно с около 15000 лв по-висока главница от това, което съм теглила. От друга страна левовата лихва, която ми предлагат е формирана някакъв нов техен индекс - Референтен лихвен процент ПРАЙМ + твърда надбавка. Този ПРАЙМ като му гледах формулата ми се стори твърде зависим от депозитите, които е набрала банката. В момента знаем, че банките разполагат с много левови депозити, но ще дойде време когато ще се размърда икономиката и Референтния лихвен процент ще скочи. И може да се окаже, че ще плащам по-голяма главница на висока лихва. Въпроса ми е: да превалутирам ли сега, или да изчакам малко по-изгоден курс на франка? Също какво мислите за Референтния Лихвен Процент ПРАЙМ на Пощенска банка?

Коментари и отговори

Здравейте,

Тази тема неколкократно е дискутирана в нашия форум и мнението ни е да не предприемате превалутиране на кредита. Причината е именно тази, която посочвате - високия към момента курс на франка спрямо лева. Рефинансирането на кредита с друг кредит, от друга банка също не е изгодно, защото също е свързано с превалутиране. Засега изчакването на по-добър курс е най-удачно. Разбира се, можете да опитате параметрите по кредита да бъдат подобрени, но това да не е свързано с превалутиране, т.е. само с намаляване на лихвата по настоящия кредит и/или някои от таксите свързани с него.

Що се отнася до референтният лихвен процент Prime на банката бихме могли да кажем, че той осреднява значението на привлечените средства и стойността на капитала. От формулата, обаче, не става ясно какво е теглото на тези 2 общо казано компонента. Отделните елементи, които съставят референтния лихвен процент сами по себе си биха могли да бъдат изчислени, но това изисква много време и определени знания и умения. От наша гледна точка, макар да предоставя определена прозрачност, самият показател е труден за употреба, дори и от специалисти с нужните знания и умения.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Аз имам същия проблем и смятам, че въобще термина превалутиране не би трябвало да се отнася за случая защото банката на никой клиент не е давала франкове, а евра или левове.Интересно ако франка падне дали на банката ще бъде изгодно тогава да превалутира защото по същата логика клиентът ще дължи хиляди левове по-малко от главницата в сравнение с първоначалния договор.
Здравейте, по повод на предложеното превалутиране "за сметка" на банката - аз съм със смесени чувства. Ние сме в подобна ситуация - оказа се, че всичко е супер преференциално, НО банката поставя ограничение от 2 г., че нямаме право да погасяваме главница. Дори да се наложи да превалутирам, ще го направя чрез друга банка - нека нашата си остане с некоректните длъжници. Ние нямаме ден забавяне, преди година погасихме част от главницата, а служител е набутал на разсеяния ми мъж анекс, с който се "съгласява" с актуализираните условия по договора /т.е. едностранното вдигане на лихвата - а от там и вноската/. Моят съвет в случая е да се информирате за всички видове ограничения, които банката поставя успоредно с "преференциалните" си условия.
Честито, днес франка се повиши с 30% за един ден. Надявам се че всички сте превалутирали, надявам се всички да научат 2 урока от мен №1 : не теглете кредити ако няма как да не ги върнете №2 : не теглете в валута различна от валутата на дохода ви само глупак тегли кредит, а само голям глупак тегли кредит за над 5 години. при първата криза ти духаш супата а криза има на 5-10 години гарантирано
Защо не кажете истината. Пощенска банка не са давали никога швейцарски франкове. Това е измамата на десетилетието. Всичко е само на хартия. Хората реално получиха евра или левове. Прокуратурата трябва да се самосезира и да разследва. Да не говорим за неравноправните клаузи по договорите им.
Здравейте,

Позволете да не се съгласим с Вас. Кредитът е в тази валута, в която е одобрен. Във всеки договор е записана валутата на кредита и ако тя е франк, кредитът е франков. В каква валута е усвоен технически не го прави кредит във валутата на усвояване. Дори и да е "само на хартия", това не променя фактите. Дори и банката да не е разполагала и с 1 франк в касата си, практически може да оформи договор за франков кредит и той ще е валиден. Тази възможност произлиза от възможностите, които дават някои финансови деривати, в сл. валутен суап. Тъй като това е много специфична материя, на този етап се въздържаме от подробности от нейната същност.

Ако има правно основание подобен кредит да не се счита като франков, нека съдът се произнесе по това. Все пак ние не сме юристи и не можем да тълкуваме договорите за такива кредити.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Надявам се никой да не е спазил съвета на МоитеПари да се чака за по-добър курс... Кики е много прав. Който превалутирал - превалутирал. Другите ще имат да връщате повече левове или евро отколкото сте получили при тегленето на кредита. Интересно как ще се развият съдебните дела. Дали съдиите, по социалистически, ще отсъдят банките да "глътнат" загубите от обезценката на еврото или по-пазарному - че всеки отговаря за собствените си решения (в случая да дължиш франкове). Кали по-горе пише, че банката не е давала франкове. Но това не е вярно. Банката, от счетоводна гледна точка, е давала франкове, но в момента на получаването хората са ги обменяли в лева или евро, защото продавачите на апартаменти не приемат франкове. Никой не си е правил труда да си открие сметка във франкове.
Здравейте,

Нашият съвет да не се превалутира е бил от гледна точка на увеличаване на главницата, което всъщност е притеснението и факта, който изразява поставилият въпроса. Също така, нашият съвет е с давност почти една година. Събитията от тогава се промениха много, особено в последните дни, когато решението на Швейцарската Национална Банка да освободи курса на франка, беше неочаквано за целия финансов свят.

Разбира се, че поскъпването на франка драстично увеличава месечната вноска и прави кредита в някои случаи невъзможен за обслужване. Въпреки това, ако сравняваме само двете алтернативи - превалутиране или плащане на вноски по скъп франк, считаме че превалутирането не е изгодно. Отново подчертаваме, това е само, ако се разглеждат тези два конкретни варианта. Приемете ли превалутиране, незабавно монетизирате завишена главница с 40% спрямо момента на отпускане на кредита, която ще трябва да бъде изплащана при настоящите лихви. Ако, пък, продължите да изплащате кредита без превалутиране, може да се направи опит да се коригира лихвата, да се разгледа някакъв гратисен период и т.н. За това и в конкретния казус това и сме предложили. Всеки има собствен поглед върху личното си състояние, различни опасения и предпочитания, респ. предложенията са различни. Обективно погледнато, нито превалутирането, нито продължаването на изплащането на кредита при този курс на франка са изгодни решения. В случая се търси най-малко неизгодното решение, ако може така да се разглежда и то да е съобразено с всеки индивидуален случай.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Бяхте полезни, но само на пощенска банка. И за да го докажа, ето поредното ти ви дело спечелоно и за неравноправни клаузи и за франковете. http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=A2Is7LoYAgQ%3D
Здравейте,

Без да претендираме за компетентност в тази област, според нас съдът не е отсъдил нещо по-различно от това, което вече коментирахме, а именно, че франков кредит има. Ищецът по това дело твърди, че банката е надвзела сума "... вследствие преизчисляването на дължимата погасителна вноска във валута, различна от тази, в която е отпуснат кредита, довело до едностранно увеличение на погасителните вноски. В подкрепа на тези свои твърдения ищцата е изложила възражения, касаещи нищожност на чл.1.1, чл.1.3, чл.1.5, чл.2.1, чл.2.2, чл.2.3, чл.6.2, чл.6.4, чл.19, чл.20.1, чл.20.2, чл.22.2, чл.3.1, чл.3.5, чл.12 от договора.". След като са разгледани доказателствата и взети под внимание позициите и на ищеца, и на отвтеника, съдът отсъжда:

"... ОТХВЪРЛЯ исковете за прогласяване нищожността на основание чл.26, ал.1 пр.1 и ал.2 пр.2 от ЗЗД като противоречащи на чл.143, т.10 и т.12 от Закона за защита на потребителите и поради липса на съгласие, на следните клаузи от договор НL36413 на 17.06.2008 г.  за банков кредит, а именно: чл.1.1, чл.1.3, чл.1.5, чл.2.1, чл.2.2, чл.2.3, чл.6.2, чл.6.4, чл.19, чл.20.1, чл.20.2, чл.22.2, чл.12 от договора".

Доколкото позволява компетентността ни, от цитираното дело е видно, че банката е осъдена за определени неравноправни клаузи, а именно за едностранна промяна на лихвата по кредита, но не и за това, че кредитът не е франков. Неравноправните клаузи в договор не са били обект на коментари в тази дискусия и ние не сме коментирали нищо в тази посока. Щом съдът е отсъдил, че има такива клаузи, ние няма какво повече да добавим. Що се отнася до съществуването на франковите кредити, засега поддържаме позицията си, че те са такива. Поне от цитираното дело не оставаме с убеждението за обратното. Държим отново да подчертаем, че ние не сме юристи и е възможно някои текстове да ги интерпретираме неточно.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg