Здравейте,

Тази тема е дискутирана многократно в нашия форум и по-долу прилагамe линкове от различни моменти във времето, когато е била обсъждана:

http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/QnA/imam-ipotechen-kredit~1111037c590340f1b824edfb93a46dbb/
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/QnA/imam-kredit-vuv-fran~6ecf929cc68247c5bb82e52f5a1ee5b7/
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/qna/kreditut-mi-e-vuv-fr~933f651beae14701bb3a07d69f6ce036/

В кратко резюме можем да обобщим това, че според нас превалутиране на кредита при скъп или поскъпващ франк не е удачно. Самият пример, който ни давате с Вашия кредит е доказателство за това. Ако превалутирате кредита ще доизплащате главница в еквивалент на около 60 000 евро, което е повече от първоначално договорения кредит. Освен това, нямаме информация за първоначалния срок на кредита, какво сте изплатили до момента като сума на всички месечни вноски, какъв срок остава до изплащане на кредита. Поради тези съображения не можем да преценим дали предложението на банката все пак е изгодно (въпреки завишения остатък по главницата) или не.

По отношение очакванията за понижаване на курса на франка, не се наемаме да прогнозираме, тъй като от една страна това не е в нашия капацитет, от друга – дългосрочното прогнозиране е почти невъзможно. Факт е, че през септември 2015 г. франкът достигна едни от най-ниските си нива за последната 1 г. и се разменяше срещу 1,78 лв. В началото на февруари тази година за ден достигна курс 1,75 лв., след което бързо се възстанови отново до 1,78 лв. В момента курсът е под пиковите си стойности, но все още доста над нивата, от които започна да расте. Очертаната тенденция до момента като че ли сочи, че курсът ще се движи в границите 1,75 – 1,80 лв. в следващите 1-3 месеца. Това е наше допускане, но тъй като не сме специалисти във валутната търговия, препоръчваме това допускане да приемете само като разсъждение. То не е препоръка да предприемате или не каквито и да е стъпки.

Що се отнася до закон за валутен риск, по-скоро такъв надали ще бъде създаден. Валутният риск е част от процеса на отпускане и вземане на кредит и всяка от страните би следвало да е наясно с това. Когато кандидатства за кредит във валута, различна от тази, в която получава доходите си (в сл. се допуска и евро, тъй като сме в режим на Валутен борд), кандидатът поема валутен риск. Банката също поема валутен риск, но за разлика от клиента, тя има техники и инструменти, с които да го ограничи или неутрализира. Разбира се, не всеки клиент има нужните познания и компетенции, за да осъзнава валутния риск, който поема. В този случай въпрос на коректност от страна на банката е да информира клиента за това, а след това той напълно наясно с рисковете, да подпише договора. Банките би трябвало да не допускат клиентите им да поемат такъв риск, защото това е риск и за тях, да ги предупреждават за него и предпазливо да кредитират в такива случаи. Какво и как се случва на практика, обаче, не е тема на настоящия коментар. Реалността показа, че както кредиторите, така и клиентите им са допускали грешки, които доведоха до съответните последствия за всяка от страните.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg