Здравейте,

Ако лицето за контакт няма друга обвързаност с длъжника, освен тази, тогава при непогасяване на кредита не би трябвало да се предприемат никакви мерки към лицето за контакт. Това лице се посочва в случай на нужда банката да се обърне към него ако трябва бъдат изпратени до длъжника призовки, покана за доброволно изпълнение, някакви уведомителни писма, ако трябва да се удостовери местонахождението му и т.н. Казано с други думи лицето за контакт е лицето към което ще се обърне банката, ако не може да открие длъжника. Но отношенията между длъжник и лице за контакт приключват до тук. Лицето за контакт няма отношение към кредита и не носи никаква отговорност за погасяването му, както и не би следвало да се предприемат ограничителни или наказателни мерки срещу него от страна на кредитора.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ