По принцип имате такова право, стига да спазите разпоредбите по отношение прехвърлянето на евентуалните тежести. Така например ако е учредено право на доживотно ползване, то то върви с имота независимо от неговия собственик, освен ако човек с правото на ползване не се откаже от него.

За повече информация по въпроса най-добре е да се обърнете към юрист.

Надяваме се да семе Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ