Имам малко спестени пари в евро (гръцко). Какво ще стане с него (гръцкото евро), ако Гърция фалира? Това ще обецени ли спетяванията ми?


0 гласа2059 прочитания

Здравейте, имам малко спестени пари в евро (гръцко). Какво ще стане с него (гръцкото евро) ако Гърция фалира? Това ще обецени ли спетяванията ми?

Коментари и отговори

Здравейте,

Валутният борд в България би ни предпазил от валутни загуби, ако Гърция обяви фалит и впоследствие това обезцени курса на еврото. Както може би Ви е известно в България курсът на лева е фиксиран, спрямо еврото на 1,95583 лева за едно евро. Дори и еврото да се обезцени, това реално няма да повлияе върху спестяванията в лева. Не по този начин седят нещата при курса на еврото към останалите валути. Опасенията около дълговата криза в Атина продължават да оказват натиск върху еврото.Еврото изгуби част от позициите си спрямо кошница от основни валути. Това означава, че при равни други условия и падане курса на еврото, ще е нужно повече евро, за да се купи чужда валута (USD, CHF, GBP и т.н.).

Регулатори и банкери от еврозоната от месеци изучават финансовите връзки около Гърция и изпробват различни сценарии при нейно излизане от еврозоната. Те стигнаха до извода, че фалитът на Гърция и евентуален неин изход от еврозоната няма да бъдат катастрофални.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Мисля, че въпросът по-скоро се отнасяше за гръцкото евро(банкнотите започващи с Y в серийния номер). Всъщност и аз се интересувам има ли значение , че банкнотите са издадени от Гръцката Национална Банка и ако Гърция излезе от Еврозоната , тези банкноти вече да са без покритие? Поздрави!
Здравейте отново,

Не сме на мнение, че съществува реална опасност за гръцкото евро (това, отпечатано от гръцката Централна банка). Същността на единната европейска валута е тя да има покритие във всички страни от ЕС,като покупателната способност на еврото не се определя от това коя централна банка от Еврозоната е емитент. Националните банки не печатат банкноти само за нуждите на своята страна. Също така, ако някой търговец в друга държава от ЕС откаже да приеме „гръцко“ евро подлежи на санкции. Все пак ако Гърция излезе от еврозоната тя ще престане да печата евро и по този начин банкнотите с този сериен номер ще намаляват, поради физическото им износване.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg