Здравейте,

Сред основните дейности на банките е да кредитират. От това те печелят и към това се стремят. За някои финансирания изискват за обезпечение недвижим имот, който се ипотекира. Всичко това е изискване и наложено от тяхната практика, но не може да се разглежда като продажба на имот на банката. Търговската дейност на банките е ограничена до оказването на банкови услуги. Разбира се може и да инвестира в активи, но не съвсем по начина за който става дума. Покупко-продажбата на имоти противоречи на банковата дейност и не би се реализирала. Ако вземете кредит и не го обслужвате, банката може да пристъпи към изземане на обезпечението (имота) и да го продаде на търг. Въпреки, че това в някакъв вид прилича все едно на продажба на имота на банката, не го препоръчваме. Причините за това са няколко:

- Необслужването на един заем се отразява в ЦКР и остава като лоша кредитна история – факт, който в период от 5 г. занапред би бил сериозна пречка, ако кандидатствате за друг заем;

- Необслужвайки кредита ще започнат да се начисляват лихви за просрочие, а когато кредитът стане предсрочно изискуем, т.е. бъдете осъден, ще трябва наред с оставащата главница и дължимите неустойки, да платите и евентуалните разходи по делото;

- Има опасност, когато имотът бъде предложен на търг той да се продаде на цена, която не покрива дълга Ви. Тогава въпреки продажбата му, ще продължите да дължите пари на банката, докато не изплатите цялото си задължение към нея.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросите Ви.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ