Принципно е възможно да върнете автомобила на Лизингодателя и да прекратите договора.

Преди това има няколко варианта, които бихте могли да проучите.

Първият от тях е да се обърнете към Евролийз Ауто, които в случая са Вашия кредитор, и да обсъдите възможните варианти за удължаване срока на изплащане, като по този начин ще намалите месечните вноски.

Друг вариант е да се обърнете към Вносителя на автомобила (след като става дума за нов автомобил), който, ако предоставя такава възможност, би могъл да изкупи автомобила и да се погаси Вашето задължение. Понякога Вносителите, предоставят възможност за изкупуване на такъв род автомобили и ги реализират, в последствие, отново на пазара.

Трети вариант е да продадете автомобила на трето лице, което да встъпи в договора и да продължи изплащането на лизинга.

Как точно би могли да стане това, зависи само и единствено от Лизингодателя.

В случая нашият съвет е да се обърнете към Евролийз Ауто и да обсъдите всички възможности и варианти, изгодни и за двете страни.

Ако все пак се стигне до връщане на автомобила, то това не е невъзможно, въпреки, че не е желателно. То в този случай, ако имате допуснати просрочия, първо ще трябва да издължите всички дължими  просрочени вноски и евентуално начислени такси. В последствие автомобила Ви ще бъде иззет и това би трябвало да доведе до прекратяване на договора. Върнатият автомобил ще послужи да погасяване на оставащата главница по лизинга. Така погасените до момента вноски и автомобила би трябвало да доведат до прекратяване на договорните Ви отношения с Лизингодателя.
Добре е да проверите в договора си за лизинг какво точно е записано и посочено в клаузите за забава на вноски и прекратяване на плащанията. Там също, вероятно, е посочено какви са мерките, които ще бъдат предприети спрямо Вас при едно такова положение.

Все пак ще Ви напомним, че единственият и най-точен отговор по Вашия проблем, бихте могли да получите от Евролийз Ауто. За това най-добре би било в случая да се обърнете директно към тях и да обсъдите проблема и възможните варианти за излизане от ситуацията.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ