Здравейте,

До датата на поставяне на КТБ под режим на специален надзор, банката ще начисли лихвите, предвидени в договора за конкретния продукт (било то спестовна сметка или срочен депозит). След момента на поставяне под специален надзор БНБ ще намали лихвения процент по задължения (срочни депозити, спестовни сметки и т.н.) до средния за пазарен размер. Накратко за този период лихвите със сигурност ще бъдат понижени и няма да са в размер на предвидените в договорите за депозит или сметка. По-ниският лихвен процент ще бъде начислен за времето от поставянето на банката под специален надзор до моментът, в който не се разпоредите със спестяванията си (след 4-ти декември). Според статистиката на БНБ лихвата по депозити в лева за срок над 1 до 2 години средно за последните няколко месеца е около 4%. При депозит в евро тя е с около 1,00 пр.п. по-ниска или около 3% годишно.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg