имам просрочие към 3 банки. как мога да си погася задълженията? в момента заплатата ми е много намалена. моля да ми отговорите.