Имам срочен нарастващ депозит, при който на всяко тримесечие лихвата се увеличава с 0.10 пункта. Банката обаче промени условията по този депозит - намали първоначалната лихва. Имат ли право да ми променят първоначалната лихва?


0 гласа1531 прочитания

Здравейте,имам следния въпрос - имам срочен нарастващ депозит, при който на всяко тримесечие лихвата се увеличава с 0.10 пункта спрямо лихвата на предходното тримесечие. Досега са минали 3 тримесечни периода. Банката обаче промени условията по този депозит - намали първоначалната лихва (условието за увеличение на всеки тримесечен период остава). Сега ми заявяват, че при следващото тримесечие лихвата ми ще се формира от намалената първоначална лихва + тримесечното увеличение за изминалите периоди (т.е. намалената първоначална лихва + 0,4 пункта). Имат ли право по този начин да ми формират лихвите и да ми променят първоначалната лихва? Благодаря за отговора
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Това, което можем да Ви посъветваме е да видите какъв е вида на лихвата, заложена в договора за депозит, сключен с Банката. Съгласно Закон за кредитните институции банките са длъжни да предоставят на вложителите си информация за това дали лихвеният процент по влога е променлив и при какви условия. „В случаите на срочен паричен влог с фиксиран лихвен процент банката не може да намалява лихвата до изтичане срока на договора.“ (чл. 57 (4) от ЗКИ)

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити