Здравейте,

Благодарим Ви за оценката!

При спестовните сметки съвсем умишлено не сме заложили информация за вида на лихвата (фиксирана или плаваща), така както сме сторили в сравнението със срочни депозити. Причината е, че безсрочните депозити нямат срок. Те на практика могат да бъдат прекратени във всеки един момент. Това  означава, че фиксирана лихва тук не е приложима, тъй като няма срок, за който тя да се фиксира. Накратко, по своята същност спестовните сметки са с плаваща лихва. Това означава, че във всеки един момент банката може да променя размера на първоначално заложения лихвен процент. Конкретно при спестовната сметка на Инвестбанк и когато променят лихвите по нея, Банката слага в Лихвения бюлетин за физически лица от коя дата ще промени лихвите и с колко.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg