Здравейте,

Допуснали сте основна грешка, която много често бива допускана от собствениците на фирми. Тя се състои в това, че с оборотни средства никога не се финансират покупки на дългострайни материални активи (автомобили, машини, недвижими имоти и т.н.). Друга причина, за финансовите проблеми е това, че задълженията са станали прекалено много и в един момент сте спрели да ги обслужвате.

От друга страна потребителските кредити са на името на Вас и брат Ви. Въпреки, че сумите са ползвани за ремонт на цеха, тези заеми не са фирмени. Това означава, че Банката ще потърси Вашата отговорност като физическо лице за изплащането на тези задължения. За изплащането на кредита, теглен от баща Ви отговарят наследниците, ако са се съгласили да приемат наследство.  Повече информация по този въпрос може да намерите тук.

Относно това, че цеха е бил продаден на много ниска цена е трябвало да се намесите и да положите усилия сами да се опитате да го продадете, преди да се стигне до опис. Съгласно чл. 468 (1) от ГПК „Съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин. Началната цена, от която да започне наддаването при явния търг с устно наддаване или публичната продан, е 75 на сто от стойността на вещта.“

(2) „По искане на страната се назначава вещо лице за определяне на стойността на вещта.“. Това означава, че ако длъжника не е съгласен с обявената цена може да назначи трето независимо лице, което да я определи.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg