Имаме издадени удостоверения, в които съответно за "Акционер Фаворит" пише, че има 25 акции, а в удостоверението от "МG" - 250 акции. Ако съответния фонд е увеличавал капитала си през годините - увеличава ли се броя на притежаваните от акционерите акции?


4 гласа6476 прочитания

Моят въпрос е свързан с акциите от масовата приватизация. Аз и съпругът ми имаме две книжки с бонове. Впоследствие прехвърлихме боновете си в "Акционер Фаворит" и "Мултигруп елит". Имаме издадени удостоверения, в които съответно за "Акционер Фаворит" пише, че има 25 акции, а в удостоверението от "МG" - 250 акции. Първият ми въпрос е: ако искаме да продадем акциите си, това означава ли, че имаме 25 от "АФ" и 250 от "Балкантурист елит"АД или не? Някъде бях чела, че ако съответния приватизационен фонд е увеличавал капитала си през годините, съответно се увеличава броя на притежаваните от акционерите акции. Вярно ли е това и ако да, как да разбера колко акции притежаваме към момента. Благодаря Ви за отговора!
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Като брой акции вероятно ги притежавате. По всяка вероятност акциите на „Балкантурист елит” са придобити чрез т.нар. бонове IBON.. Те, както и тези инвестирани в „Акционер Фаворит” бяха с номинал 1000 лв. Това ни навежда на мисълта, че преди деноминацията (1999 г.) сте имали 25000 инвестиционни бона инвестирани в „АФ” и 250000 инвестиционни бона инвестирани в „Балкантурист елит” (т.нар. IBON бонове). Инвестираните бонове по време на приватизацията сега са акции. Щом разполагате и с удостоверения за съответната инвестиция в дружествата, то би трябвало да сте притежателка на този брой акции, който посочвате.

Що се отнася до увеличението на капитала – някои фондове сами увеличават броя на акциите на акционерите, други издават права за участие в увеличението. За да проверите какви и колко акции притежавате, обърнете се към инвестиционен посредник или банка. Те биха могли да направят нужната справка в Централен депозитар.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Вие притежавате акции от "Акционер фаворит холдинг", както сега се казва. "Балкантурист елит" е сегашното име на бишия фонд "Мулти груп елит". Ако имате депозитарна разписка или временно удостоверение за тях в което пише че са 250 броя акции то е защото номинала им беше 10 ст. Сега вече номинала им е от 1 лев и вие притежавате 25 акции. И двата фонда не са увеличавали капитала си през годините. Търгуват се на фондовата борса и вие може да следите цените им на уеб адрес bse.orbitel.bg.
Здравейте...Имам издадени удостоверения за 25 акции в "Акционер Фаворит",25 акции в "Петрол Холдинг",8 акции в "Северкооп Гъмза",10 в "Орел" и 7 акции в "ЕкоИнвест", но никога не сам получила дивиденти...Нямам информация кои банки се занимават с изплащането им ако изобщо има такова през годините...и ако има такова а аз не съм се възползвала губя ли правото да ги получа сега и за напред??? Благодаря
Информация относно координатите, последните цени на акциите и изплащаните дивиденти можете да получите съответно за: Фаворит Холд АД, Синергон Холдинг АД (новото име на Петрол Фонд АД), Северкооп Гъмза Холдинг АД, Орел Инвест АД и Екоинвест Холдинг АД.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук.

Действително изплащането на дивидент има давностен срок, като Ви съветваме за тази информация да се обърнете директно към самите дружествана горепосочените координати.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
От изброените по горе имате да получавате малка сума само от Синергонхолдинг (бивш Петрол холдинг груп)на адрес гр. София ул. "Стефан Караджа" № 11, вх.Б, ет.1, тел.981 70 40