Имаме неизплатени задължения към Vivaсom ADSL като интернет доставчик. Интересува ме има ли някяква законна давност за дължимото или да започна погасяване на малки вноски?


1 гласа3924 прочитания

Здравейте! Имаме неизплатени задължения към Vivaсom ADSL като интернет доставчик. Последното плащане е направено през февруари 2008г. Към днешна дата дължим 464 лв., но задължението не е подадено на съдия - изпълнител и не съм потърсена по никакъв начин. Поне аз лично не съм получавала нисасви покани и т.н.Дължимата сума я разбрах при направена от мене справка. Прекратила съм плащанията по време на течащия тогава едногодишен договор, поради смяна на жилището.Интересува ме има ли някяква законна давност за дължимото или да започна погасяване на малки вноски? Благодаря Ви предварително!
Свързани теми

Коментари и отговори

Здравейте,

Давностният срок за парични вземания принципно е три години. Обичайно, според действащата нормативна уредба, ако в рамките на три години дължимите суми не бъдат потърсени от кредитора, то с изтичането на този срок задължението се погасява по давност. Обаче, ако в рамките на тези три години бъде започнато изпълнително производство от кредитора за събиране на дължимите суми – то давностния срок се прекъсва. Особеното е, че докато трае изпълнителното дело – давност не тече, а след приключването на делото (което често може да бъде с продължителност 2 – 3 години) – започва да тече нова давност, т.е. нови три години. Така през определен период изпълнителното производство се подновява и по този начин вземането си остава дължимо и търсено практически през неограничен период от време.

Според нас също така е много вероятно Vivacom да е прехвърлила това си вземане към специализирана фирма, занимаваща се с изкупуване на лоши вземания. За да разберете дали това е станало най-добре се обърнете към фирмата. Друг начин, по който бихте могли да разберете дали има заведени изпълнителни листове срещу Вас е като си извадите една справка в наскоро създадения за целта регистър. 

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ