Здравейте,

Давностният срок за парични вземания принципно е три години. Обичайно, според действащата нормативна уредба, ако в рамките на три години дължимите суми не бъдат потърсени от кредитора, то с изтичането на този срок задължението се погасява по давност. Обаче, ако в рамките на тези три години бъде започнато изпълнително производство от кредитора за събиране на дължимите суми – то давностния срок се прекъсва. Особеното е, че докато трае изпълнителното дело – давност не тече, а след приключването на делото (което често може да бъде с продължителност 2 – 3 години) – започва да тече нова давност, т.е. нови три години. Така през определен период изпълнителното производство се подновява и по този начин вземането си остава дължимо и търсено практически през неограничен период от време.

Според нас също така е много вероятно Vivacom да е прехвърлила това си вземане към специализирана фирма, занимаваща се с изкупуване на лоши вземания. За да разберете дали това е станало най-добре се обърнете към фирмата. Друг начин, по който бихте могли да разберете дали има заведени изпълнителни листове срещу Вас е като си извадите една справка в наскоро създадения за целта регистър. 

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ