Съветваме Ви за информация относно изплатени дивиденти да се обърнете към самите дружества, като координатите и последните цени на акциите можете да откриете тук за "Екоинвест Холдинг" АД и тук за "Синергон Холдинг" АД (новото наименование на ПФ "Петрол Фонд" АД.

При желание от Ваша страна можете да продадете Вашите акции на БФБ чрез инвестиционен посредник, като последната цена за 1 акция  от 07.12.2008 г. за "Екоинвест Холдинг" АД е 3.25 лв., а за "Синергон Холдинг" – 2.08 лв.

Имаме информация, че последният дивидент от "Синергон Холдинг" от 2007 г. е 0.08 лв. на акция, като е необходимо да знаете, че получаването му има давностен срок.

При желание от Ваша страна да продадете акциите си,  можете да го направите чрез два вида поръчки: обикновена или лимитирана. При обикновената поръчка Вашите акции ще бъдат продадени по пазарната цена, която е в момента, докато при лимитирана поръчка Вие определяте цена и сделката се извършва само ако тази цена бъде достигната.

Полезна информация относно процедурата за работа с дялове от масовата приватизация можете да откриете тук.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ