Здравейте,

Политическият риск би могъл да окаже наистина сериозно въздействие върху цялата икономика на една страна. Банковата система е част от икономиката и е един участник, който също се влияе от тези процеси. Така например политическия риск доведе до поскъпване на застраховката срещу фалит на България. Считаше се, че това е фактор, оказващ влияние върху лихвите по кредити. Корелацията обаче се оказа ниска, поради което банките не предприеха такива корекции. Повече информация по тази тема може да намерите тук.

Според нас не съществува или поне е малка вероятността да се повтори случката през 1996-97 година. Основната причина да не се повтори този сценарии е действащия Валутен борд, чиято основна цел е да запари стабилен лева. Това става, като курса на лева към еврото се фиксира на 1,95583. Ценовата стабилност се постига благодарение на поддържане на валутни резерви и успоредно с това фиксиране курса на лева с този на резервната валута – еврото.

Друга основна разлика е, че след 1997 година банките станаха значително по-регулирани. На практика БНБ осъществява непрекъснат контрол върху тяхната дейност. Основна причина за това е, че банките в условия на Валутен борд не могат да бъдат пряко финансирани.

Друга разлика също е, че преди 1997 г. не съществуваше система за гарантиране на влоговете в банките. В момента такава действа и тя осигурява защита до максималния размер от 100 000 евро на едно лице в една банка.

Надяваме се, че сме били полезни,

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ


Сравнете всички оферти за срочни депозити