Интересува ме какво се случва ако внеса пари по сметка със даден BIC и IBAN, но нямам информация за точното име на сметкодържателя?


1 гласа6903 прочитания

Интересува ме какво се случва ако внеса пари по сметка със даден BIC и IBAN, но нямам информация за точното име на сметкодържателя. Или по-точно, въпроса ми, ако няма сигнали и оплаквания от вносителя по сметката и/или сметкодържателя, превода осъществява ли се дори при сгрешено име на сметкодържателя?
Свързани теми

Коментари и отговори

При подаване на грешен IBAN, банката на бенефициента (получателя) трябва да върне преведената сума (кредитния трансфер) към банката на наредителя. Така например при несъответствие между името и номера на банковата сметка на получателя, сумата се връща по сметка на наредителя. Според Закон за платежните услуги и платежните системи и по-точно Чл.67 (3) „При неизпълнение на платежна операция поради насочване на невалиден уникален идентификатор доставчикът на платежни услуги на наредителя възстановява сумата по платежната сметка на наредителя на следващия работен ден”. Ако банката открие някакво несъответствие между титуляра и името на получателя, а IBAN банката може и в този случай да направи допълнителна проверка дали нареждането се смята за точно изпълнение по отношение на получателя.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ