Според българското законодателство съществуват два основни вида договори – трудови и граждански.Основаната разлика между тях се състой в това, че трудовият договор е вписано точно определено работно време и работно място, а за гражданските договори се определя единствено срок за изпълнение на възложената работа. Като цяло гражданските договори само по себе си се разделят на два основни типа – договори за управление и контрол и такива, които се извършват с личен труд. По принцип банковите институции изискват кредитоискателите да бъдат назначени на трудов договор, а гражданският се взима като допълнение към него. Тук голяма роля оказва вида на извършваните услуги, както и размерът на получаваното възнаграждение от извършването им.Много е вероятно дори и да Ви бъде признат гражданският трудов договор да се изисква поръчителство от едно или повече платежоспособни лица.

Споменавате, че от месец юни сте назначена на работа, което означава, че нямате навършен минимално необходимият срок. Банковите институции изискват кредитоискателите да имат навършени най-малко от 3-6 месеца трудов стаж на постоянен трудов договор. Също така се изисква непрекъсната трудова заетост през последните 12 месеца към датата на кандидатстване. Прилаганите изисквания на банковите институции по отношение на потребителските кредити може да намерите тук, след като въведете необходимите данни. За съжаление няма как да Ви бъде отпусната сума и още по-малко с такъв размер.

Единствената оферта, при която имате шанс за одобрение към момента е тази. При нея максималната сума, която може да заемете е 800 лв. ако сте клиент за първи път на небанковата институция.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ