Искам да ми поясните относно Стандартен срочен


3 гласа2847 прочитания

Искам да ми поясните относно Стандартен срочен депозит - BGN в ПИБ - за 36 месеца.Въпроса ми е, ако го открия примерно на 01.02.2011 и искам в началото на втората година да довнеса известна сума , с какъв лихвен процент ще се олихви тази сума която ще седи до края на депозита т.е. последната една година - дали с 9% както е описано в таблицата за 36-ият месец или с 6% колкото е описано за 12 месеца(тъй като реално допълнително довнесените ми пари ще останат 12 месеца в банката? И още един въпрос може ли при нужда да тегля пари от депозита, тъй като е упоменато само , че може да се довнася? Благодаря Ви предварително за отговора!
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте.

Възможността да бъдат довнасяни допълнителни суми по депозит всъщност е опция, чрез която титуляра на депозита има възможност да увеличи ефекта от лихвени плащания, която банката ще му изплати. Забележете, че довнесената сума се олихвява съгласно действителния период, в които средствата са престояли в банката до падежа на депозита. За да сме по-точни бихме могли да предоставим известни изчисления. Ако внесете например 2000 лв. по тригодишен депозит с лихва от 9.00%, на падеж ще получите лихви в размер на 590.06  лв. Лихвата, която банката предоставя по тригодишния депозит се начисляват годишно, като лихвата се капитализира и отнася за олихвяване за следващата година. Това ясно личи от погасителния план на продукта.

В същото време ако довнесете на същата дата след две години определена сума, ще Ви бъде начислена лихва отново от 9.00%, защото действителния престой на довнесените суми ще са точно в период от една година. Грешно е да се счита, че ще бъде начислена лихва върху довнесената сума като за 12-месечен депозит в размер на 6%. Това си е отделен депозит, който няма нищо общо с тригодишния, при който лихвата е по – висока. Накратко, за да разясним посочените срочности от 1, 3, 6, 12, 18, 24 и 36 месеца представляват срокове, за който може да бъде сключен самия депозит.
Повече информация за това как се олихвяват довнесените суми може да прочетете тук.

Относно последния Ви въпрос, специално при този продукт не се позволява теглене на суми по депозита, особено когато изберете лихвата да се капитализира в края на всяка година. В случай, че средствата ще Ви бъдат необходими в края на всяка година, когато се начислява лихвата е по-добре да изберете опцията лихвата да не се капитализира, а изплаща по открита от Вас разплащателна сметка.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ