Здравейтe,

Не бихме могли да Ви посъветваме да обърнете спестяванията си в щатски долари. Наистина курсът на щатската валута подобрява позициите си спрямо еврото и лева особено от началото на тази година. Не можем обаче да прогнозираме дали това ще продължи като тенденция, тъй като нашата дейност няма за предмет изготвяне на валутни анализи. В тази насока полезен за Вас сайт може да е този, където бихте могли да проследите как се е движил курса на долара, спрямо лева и еврото http://currency.okoto.info/#eyJiIjoiVVNEIiwiYyI6IkJHTiJ9.

Основно предимство ако превалутирате спестяванията си в долари е лева или евро, то занапред няма да сте изложени на валутен риск или поне докато в страната ни има Валутен борд. Знаете, че при този режим във всеки един момент благодарение на фиксирания курс на еврото, спрямо лева можете да закупите точно определено количество лева с евро и обратното.

Също така имайте предвид това, че в преобладаващата част детските депозити не позволяват превалутиране, без да се развалят условията по договора. Реално може да се окаже, че за да превалутирате и ако титуляра на влога не е навършил пълнолетие, банката може да изисква разрешение на районния съд. Попитайте в обслужващата Ви банка при какви условия може да стане разпореждането със суми от влога.

Поздрави,
Екипът на MoitePari.bg