Искам да задам въпрос специално за т. нар. промоционални депозити и тяхното действие и изчисляване


2 гласа3865 прочитания

Искам да задам въпрос специално за т.нар. промоционални депозити и тяхното действие и изчисляване. Искам да направя така, че с една сравнително добра сума, да речем около 5 000лв. да мога да печеля от тези депозити ако може перманентно, за по-дълъг период. Има различни оферти от рода на 1+2+3 или 3+3 и т.н. да кажем например при годишна лихва 8,50% за лева. Искам да попитам първо каква е тази ГОДИШНА лихва, т.е. какво значи и как се изчислява. Например депозирам сума от 5 000лв. на тримесечен промоционален или четиримесечен промоционален депозит при годишна лихва 9,00%. По моите изчисления би трябвало да взема 450лв., но не съм сигурен. Предварително благодаря за отговора.

Коментари и отговори

Обявените от банките лихви по предлагани от тях срочни депозити винаги са на годишна база. Лихва на годишна база засяга депозитите със срок различен от година. Така например за срок от 6 месеца банката предоставя промоционална лихва на годишна база в размер на 9.00% да речем. Това означава, че реалната лихва за тези 6 месеца не е 9.00%, а 4.50%, тъй като в рамките на една година съществуват два периода от 6 месеца. По този начин влагайки 5000 лв. за срок от 6 месеца ще Ви бъдат изплатени лихви в размер на 225 лв.

При посочените от Вас предложения са промоционални, като при тях начисляването на лихвата се извършва по малко по-особен начин. Така например краткосрочният „1+2+3” се състой от 3 лихвени периода, след изтичане на които се начислява лихва. За първият лихвен период при депозит в лева, който е 1 месец банката предоставя годишна лихва от 6.50%. Това означава, че след изтичане на този един месец ще получите лихви в размер на 27.08 лв. (6.50%/12 периода). Оставяйки средствата по депозита те се отнасят за олихвяване за следващия лихвен период, който е със срок от 2 месеца. За този период се предоставя годишна лихва в размер на 8.00%, което означава, че за този срок ще Ви бъдат изплатени лихви от 66.67 лв. По същият начин ако не изтеглите парите си по депозита, той автоматично ще бъде подновен за срок от още 3 месеца с лихва от 9.00%. За този срок ще Ви бъдат изплатени лихви от 112.50 лв. (9.00%/ 4 периода). Крайният резултат от вложението е, че ще Ви бъдат изплатени общо лихви в размер на 206,25 лв. По същият начин се изчисляват лихвите и при Депозит „3+3”, но там вече лихвените периоди са равни, всеки от който се състой от 3 месеца.

Ако вложите 5000 лв. на промоционален срочен депозит за срок от 3 месеца и при годишна лихва от 9.00%, ще Ви бъдат изплатени лихви в размер на 112.50лв. (9.00%/ 4 периода в рамките на година).

Повече информация за промоционалните предложения на банките може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Преди година, приятелят ми закри сметка за кредитна карта в УК БулБанк. Сега, година по-късно ни се обаждат и заявяват, че им дължим цялата сума по вече закритата кредитна карта (3008лв.). Отидохме в банката, в която бяха извършени операциите по закриването и изискахме документите, които той беше подписал миналата година, относно прекратяването на договора.Те не ни ги дадоха под предтекст, че може вече да са отишли в "архив" и казаха че ще ни се обадят ако ги намерят. Възможно ли е банката да унищожи тези документи и да каже че никога не са били подписвани?
До колкото сме запознати, банковите институции пазят информацията за клиентите си и извършваните операции за срок от 5 години.

Освен това, ако си пазите платежното нареждане, с което сте внесли сумата, не би трябвало да имате проблеми.

Също това, информацията освен на хартиен носите, би трябвало да се пази и на електронен такъв.

В тази ситуация не мислим, че имате повод за притеснение.

Все пак, продължавайте да контактувате с клона, където е извършена операцията по прекратяването на договора и да настоявате документите да бъдат издирени.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Разглеждайки офертите за депозити прави впечатление че БАКБ има най-добри условия. Този висок процент навява спомени от близкото минало с небезизвестната "Югоагент". И друго забелязвам, БАКБ почти не предлага кредити. Има ли място за притеснение? И значи ли това че след време БАКБ ще вдигне белия байрак като "Югоагент"?
На първо място, за да извършва дейност една банка трябва да съществува доверие между двете страни. Това е особено застъпено при банките, които работят предимно с привлечен капитал от населението и фирмите под фирмата на депозити. Ние не сме тези, които биха препоръчали една или друга банкова или небанкова институция, както и не можем да Ви уверим, че трябва напълно да се доверите на институцията. По-скоро бихме могли да изкажем наблюденията си, които имаме. Практиката показва, че от началото на финансовата криза всяка една банка, предоставяща по-високи лихви по предлагани от нея депозити на момента започват слухове, че самата банка не е в добро финансово състояние и страда от липсата на ликвидност. Слава богу нито една от тези банки, които предоставяха по-високи лихви от останалите участници на банковия пазар не изпадна в несъстоятелност. Това в някаква степен опровергава твърдението, че банка с високи лихви по депозити не би се справила с положението. По-високите лихви по депозити по-скоро означават и по-високи такива по кредитите, които институцията предоставя. По отношение на кредитите, предлагани от тази банка тя по-скоро се е позиционирала на пазара в определени сегменти - например строителството, туризъм и т.н. Особеното при кредитната политика на банката е, че самия лихвен процент се определя изцяло от кредитния скоринг на клиента, т.е. на индивидуална основа, поради което единствено служител на институцията би могъл да предостави конкретни параметри и изчисления по заемите предлагани от банката.

Друго, което бихме желали да напомним е, че банката участва във Фонда за гарантиране на влоговете, което означава, че депозити на граждани и фирми са защитени до максимално определения размер от 100 000 лв. или равностойността им във валута.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ