Искам да знам дали момента е подходящ за влизане на пазара? Не мога да реша кое е по подходящо - да инвестирам сумата при един инвестиционен посредник или да закупя дялове в няколко инвестиционни фонда от различни инвестиционни посредници?


0 гласа2716 прочитания

Здравейте, Бих искал да чуя вашето професионално мнение относно инвестирането на фондовата борса, искам да знам дали момента е подходящ за влизане на пазара... Имам и още един въпрос не мога да реша кое е по подходящо в случая да инвестирам сумата от около 100000 лв при един инвестиционен посредник става въпрос за доверително управление или да закупя дялове в няколко инвестиционни фонда от различни инвестиционни посредници. Благодаря ви, предварително
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Здравейте,

Откровено казано, отговорът на първия Ви въпрос е доста деликатен. Ако говорим за българската фондова борса бихме казали, тя е много малка и да се прецени дали моментът е подходящ за инвестиция или не, поне за нас е трудно. Бидейки много малка тя реагира доста рязко на промените. Предвид малкият обем търговия, дори и неголеми по своята същност сделки могат да променят рязко посоката на движение на основните индекси. Казано с други думи, ако сега изглежда например, че е във възход, можем да решим, че моментът за влизане е настъпил. Ако започнат обратни процеси, посоката може много рязко и много бързо да се обърне и както сега изглежда във възход, много бързо може да поеме в обратна посока. Поради тази причина се въздържаме от коментар дали сега е удачно да се инвестира. Отделно от това остава, че ако не желаете да инвестирате в индексни компании (компании, включени в основните индекси) трябва да имате достатъчно информация за желаните от Вас. С подобна информация ние не разполагаме, поради което е некоректно да Ви насочваме в каквато и да е посока, без съответните аргументи.

Що се отнася до вторият Ви въпрос, най-правилната стратегия е "да не държите всички яйца в една кошница". Това означава, че трябва да диверсифицирате портфейла си от книжа - не само по вид, но и ако искате и по инвестиционен посредник. Ако решите все пак да ползвате 1 посредник, то инвестирайте в различни книжа на различни компании. Много е рисковано цялата сума да се инвестира само в акции или само в облигации. Бихте могли да разделите сумата и да се обърнете към различни посредници, които също да инвестират диверсифицирано. Така намалявате риска от недобро управление на портфейла. Всички тези съображения са валидни и ако решите да се възползвате от колективните инвестиционни схеми (взаимни фондове). Нашият съвет е да се обърнете към инвестиционен посредник, който да установи Вашия инвестиционен профил. На тази база можете да направите комбинация от различни компании или различни фондове. Подходът е идентичен, а това дали ще предпочетете доверителното управление или колективното, е въпрос на лични предпочитания. Колективните схеми са по-неангажиращи и са особено подходящи за хора, които нямат инвестиционен опит. При доверителното управление ще имате по-пряк контакт с брокера, който управлява инвестицията Ви. Ще сте по-гъвкав, но и ще е необходимо да отделяте по-голямо внимание на пазарите, за да можете да изискате от брокера да преструктурира по определен начин портфейла. Разбира се той ще Ви дава нужните съвети и препоръки, но Вашето участие ще е малко по-голямо, отколкото при взаимните фондове. При тях Вие само предоставяте сумата за управление и с това Вашето участие се изчерпва. При желание можете само да смените фонда, но не и да влияете върху решенията в кои компании да се инвестира и в кои не.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички взаимни фондове