Здравейте,

Отговорът на въпросите Ви в голяма степен се съдържа в Закон за кредитните институции. Максималният срок, за който една банка може да бъде поставена под специален надзор е 6 месеца (чл. 115 ал.3). КТБ, заедно с Креди Агрикол беше поставена под режим на специален контрол на 20.06.2014 г. Това означава, че крайният срок на този на този надзор е 20.12.2014 г. До тогава трябва да бъде взето окончателното решение дали банката ще се преструктурира, търсейки варианти за нейното спасяване или ще бъде обявена в несъстоятелност. Именно това е целта и ролята на одиторските фирми, които трябва да направят пълна ревизия на дейността на банката. Ако се вземе решение банката да бъде подкрепена от нейните миноритарните собственици например, то тогава всичко депозанти ще получат сумите, които имат в банката в пълен размер. Ако обаче се вземе решение банката да бъде обявена в несъстоятелност, то трябва да стартира процедура за изплащане на максимално гарантираните влогове до 100 000 евро. Във втория случай вложителите с по-големи депозити, надвишаващи максимално гарантирания размер няма да получат частта на превишението. Разбира се първият сценарий е с най-благоприятен изход, както за акционерите на Банката, така и за нейните депозанти.

Ако банката бъде обявена в несъстоятелност Фондът започва изплащане на суми не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза (чл. 23 ал. 5 от Закон за гарантиране на влоговете в банките). Този срок може да бъде удължаван с не повече от 10 работни дни. Това означава, че според най-лошият сценарии вложителите ще могат да получат спестяванията си до максимално гарантирания размер около края на месец януари 2015 г. Този срок може да бъде удължен с още 10 работни дни или началото на месец февруари 2015 г.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg