Здравейте,

Тези карти се предлагат само на клиенти на дружеството, които са били лоялни към него. Нямаме наблюдения, относно това дали това дружество прилага недобри практики на своите клиенти по отношение на кредитните карти. Информацията, с която разполагаме е общодостъпната, която се намира на интернет страницата на BNP Paribas PF. Според нея, за да активирате картата трябва да получите ПИН код. Отделно като допълнителна услуга се предлага услугата „превод от карта към сметка“, за която споменавате. Тази опция я чуваме за пръв път и не ни е известно някоя банка да го предлага. Въпросът според нас е друг и по-точно след като се преведе определена сума от картовата сметка в личната разплащателна сметка дали това не се третира като разпореждане със сумите, без да са били теглени от разплащателната сметка. Ако операцията се третира като усвоен лимит по картата, то Вие ще дължите лихви върху тази сума. Много е важно да уточните този въпрос, за да прецените дали да се възползвате от тази опция.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за кредитни карти от банкови институции