Изплащам апартамент. Имам запис на заповед за 20000лв. Сумата ще я платя в посоченият срок. Какъв документ трябва да ми бъде издаден,да удостовери плащането ми?

Изплащам апартамент. Имам запис на заповед за 20000лв. Сумата ще я платя в посоченият срок. Какъв документ трябва да ми бъде издаден,да удостовери плащането ми? Благодаря Ви,предварително.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

За записа на заповед се прилагат съответно, доколкото са съвместими с естеството му, разпоредбите за менителницата. Поради това според Чл.492. (1) от ТЗ „При плащането платецът може да иска от приносителя да му предаде менителницата и да отбележи върху нея, че е платена.” Тъй като това е документ с правно действие длъжника е в пълното си право при приемане и заплащане на записаната в документа сума да поиска от кредитора оригиналът на подписаната запис на заповед, като това се отбелязва най-често с перфориране (така, както се унищожават кредитните карти да речем). След като сумата е издължена този документ следва да се предаде на длъжника с цел предпазване от последващо повторно предявяване. В същото време при частично плащане платецът може да иска плащането да бъде отбелязано върху менителницата и да му се издаде разписка. Унищожаването на документа може да се извърши и пред свидетели.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.