Изтеглих потребителски кредит през м.10. 2007 г. В пенсионен фонд Родина ми удържат по 10лв. всеки месец. Мога ли да тегля от тези пари? Договорът ми е до 2017г.