Изтеглих потребителски кредит през м.10. 2007 г. В пенсионен фонд Родина ми удържат по 10лв. всеки месец. Мога ли да тегля от тези пари?

Изтеглих потребителски кредит през м.10. 2007 г. В пенсионен фонд Родина ми удържат по 10лв. всеки месец. Мога ли да тегля от тези пари? Договорът ми е до 2017г.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

В определени случаи банките предоставят определен набор от финансови услуги или продукти към предоставяните кредити (ипотечни или потребителски), които най-често се изразяват в:

- Издаване на дебитна и/ или кредитна карта;
- Предоставяне на сертификат за интернет банкиране;
- Предоставяне на овърдрафт;
- Застраховки на кредитоискателя;
- Допълнително задължително пенсионно осигуряване в УПФ или ППФ, а също и допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Последната услуга се предоставя като опция по кредитите от банките, свързани с пенсионно осигурителни дружества. Според написаното от Вас разбираме, че заемът Ви е в банка ДСК и сте се споразумели да се осигурявате в свързания с банката доброволен пенсионен фонд „Родина”, срещу което годишната лихва по заема е била намалена с определен размер. Осигуреното лице може да изтегли средствата по индивидуалната си партида, натрупани от лични вноски, по всяко време преди придобиване на право на пенсия. Те подлежат на данъчно облагане при изплащането. Средствата, натрупани от вноски на работодател или друг осигурител, не могат да се изтеглят преди придобиване на право на пенсия. При всяко изтегляне на средства пенсионно осигурителното дружество удържа такса, определена по размер в правилника на съответния фонд, но тя не може да е повече от 20 лв. Повече информация за пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, може да намерите в интернет страницата на компанията, или като отворите следния линк.

Ако изтеглите внасяните от Вас лични вноски към пенсионния фонд това на практика означава промяна на условията, при които сте се съгласили да заемете средства от банката. Дали лихвата по кредита Ви ще се промени и какви биха били последствията от това Ваше действие би следвало да е записано в договорът Ви за кредит.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте! Бих искала да попитам при доход от 600лв. бруто и 470лв. нето и стаж при настоящия работодател от 6 месеца а като общ трудов стаж 1 г. 9м. и при наличие на потребителски кредит в размер на 4000лв. за период от 3 г., кр. карта с лимит 400лв. Заплатата ми, кредита и кр. карта са в една и съща банка и съм лоялна клиентка дали ще мога да кандидатствам за кредит от 1000лв. за 1 г. Потребителският ми кредит и картата са от 1г. Благодаря!
Във Вашия случай от съществено значение е съотношението дълг/доход. По принцип изискването на банките е вноската по всички кредитни задължения на клиента да не надхвърля 40%-60% от нетните месечни доходи на клиента.

Т.к. сумата е малка Ви съветваме да кандидатствате за овърдрафт, т.к. разходите при овърдрафта са по-малки в сравнение с тези по потребителския кредит. При овърдрафта нямате задължителна минимална погасителна вноска и такса за усвояване за разлика от потребителския кредит. Полезно е да знаете, че банката ще вземе под внимание доходите, на които реално Ви осигуряват.

Относно офертите на банките по овърдрафти е необходимо да посетите официалните им сайтове.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Да довелен съм от всичко
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.